RM55.00
MANUAL ISO 18788:2015 SISTEM PENGURUSAN OPERASI
Price RM55.00
Product SKU E BOOK PDF
Availability In Stock
Quantity
Description

Pendekatan penulisan dan penerangan yang dikemukakan di dalam buku ini adalah berdasarkan kepada pengalaman penulis yang telah melaksanakan program persijilan ISO 18788:2015 ini bersama tiga organisasi yang memberi perkhidmatan pengurusan kawalan sekuriti sebelum ini. Topik yang dibincangkan di dalam buku ini adalah ;

           

1.0       

Pengenalan Kepada Sistem  Pengurusan Operasi Sekuriti SPOS 18788:2015

1.1        Pendahuluan

1.2        Pendekatan SPOS  ISO 18788:2015

1.3        Proses SPOS ISO 18788:2015           

2.0      

Kriteria Utama SPOS 18788:2015

 

2.1        Am

2.2        Kredibiliti dan Integrasi

2.3       Polisi, Objektif Dan Penugasan

2.4        Penilaian dan Pengurusan Risiko Sekuriti

2.5        Dokumentasi Pendaftaran Risiko dan Ancaman

2.6       Perancangan Pelan Sekuriti  dan Pengurusan Sumber

2.7        Langkah Kawalan Sekuriti

2.8       Perlaksanaan, Kawalan dan   Dokumentasi

2.9       Pemantauan Dan Laporan Sekuriti

2.10      Semakan Prestasi

2.11       Proses Pembelajaran

2.12      Laporan Ke Pihak Pengurusan

           

3.0       Garis panduan  Pematuhan  Keperluan Persijilan ISO 18788 :2015

 

3.1        Artikel 4 : Konteks Organisasi

3.2       Artikel 5 : Kepimpinan

3.3       Artikel 6 : Perancangan

3.4       Artikel 7 : Bantuan Sumber

3.5       Artikel 8 : Operasi

3.6       Artikel 9 :  Penilaian Prestasi

3.7       Artikel 10  Penambahbaikan

           

4.0       Perlaksanaan Audit. Dalaman ISO 18788:2015

 

4.1        Am

4.2        Jenis-Jenis Audit

4.3       Audit Persijilan ISO 18788:2015 SPOS

4.4        Audit Dalaman

4.5        Tugas Audit

4.6       Tanggungjawab Audit

4.7        Standard Audit Dalaman

4.8       Perancangan Audit

4.9       Perlaksanaan Audit

4.10      Laporan Audit